Šumava |  Sušice |  Čkyně |  Prachatice |  Kvildsko |  Vimperk |  Volary Webkamery:  Šumava |  HumlNET |  ČHMÚ Počasí |  Ubytování Šumava Vyhledávání

Důležité kontakty

Informace o využívání

 • Vimperk a Zemská krajinná výstava Freyung 2023

   

  Vimperk a Zemská krajinná výstava Freyung 2023

   

   

         V příštím roce proběhne ve Freyungu Zemská krajinná výstava, významná událost pro celou spolkovou zemi hojně finančně podporována i z evropských peněz. Původně měla být tato výstava již v tomto roce, ale z důvodu pandemie covidu byla odložena na rok 2023.

   

         Město Vimperk je partnerským městem Freyungu a v příštím roce budeme oslavovat dvacáté výročí tohoto partnerství. V prosinci loňského roku jsme byli osloveni starostou města Freyung panem Olafem Heinrichem, zda bychom se stali partnery velkého investičního projektu na vyhlídkovou věž, která by měla stát v areálu výstavy, a zároveň se zde prezentovali v průběhu jejího konání. Jsme jediné české město, které bylo přizváno k investiční spolupráci a kulturní účasti. Pomyslnou červenou nití spojující naše města je Zlatá stezka, symbolizující obchod a vzájemné propojení. Partnerským projektem na české straně bude revitalizace Pivovarských teras, projekt, který byl jednoznačně podpořen i z německé strany. Již v září tohoto roku bude veřejnosti představena chystaná výstava a v hrubé kostce i program, který bude čekat návštěvníky v příštím roce. Město má rezervovanou jednu hodinu pro svou „ochutnávku nabídky“ na příští rok. Vedle kulturních vystoupení zde proběhne po celou dobu výstavy prezentace města a celé Šumavy, pozvánky na akce nejen do města, ale i do okolí. Záleží tedy na nás, jakým způsobem se chceme na výstavě prezentovat a na co chceme návštěvníky výstavy pozvat. V polovině června v době konání výstavy bude celý víkend od pátku do neděle věnován našemu městu, a poté ještě možnost prezentace v průběhu dvou dalších víkendů o prázdninách. Velké i malé podium budeme mít k dispozici pro prezentaci, kulturu, diskuze a nabídky pro návštěvníky. Kdo navštíví Zemskou krajinou výstavu, má možnost získat slevu na vstup na Státní zámek Vimperk. Výstava, která se konala v Německu v blízkosti Chebu, znamenala za sezónu pro českou stranu navíc sto tisíc návštěvníků. Pokud by k nám přijela jen desetina tohoto počtu, byl by to úspěch.

   

         Prezentace a program musí být dobře připraven a je nanejvíc vhodné využít zkušenosti lidí, kteří se pohybují v této branži. Proto byl také v lednu osloven Šimon Blaschko, kterého znají všichni právě z  oblasti kultury. Jednání na české a německé straně, samozřejmě i v němčině, spolupráce s německým koordinátorem projektu, koordinace přípravy projektu na české straně až po podání žádostí na celý investiční projekt včetně doprovodných akcí, zajištění účinkujících, nápady na kulturní vystoupení, to je jen krátký výčet toho, co je náplní jeho činnosti. Za tyto služby je odměna ve výši 450 Kč/hod zahrnující veškeré náklady zcela odpovídající, respektive, s ohledem na výše odměn jiných poskytovatelů obdobných služeb, velice nízká. Skutečná odměna je pak fakturována měsíčně na základě skutečného rozsahu poskytnutých služeb, tedy podle odpracovaných hodin a výstupů z jednotlivých jednání. Za dosavadních pět měsíců práce to je necelých 49 000 Kč.

   

         To je realita, se kterou je autor článku „792 000 Kč pro Šimona Blaschka“ velice dobře obeznámen, neboť si uvedené informace od městského úřadu vyžádal ihned poté, kdy si Šimon Blaschko dovolil reagovat na to, že byl na anonymním profilu „DYCKY VIMPERK“ nazván Mladým komunistou. Jak jsme si však již zvykli, fakta uvedenému autorovi nejsou žádnou překážkou pro to, aby veřejně fabuloval, že pan Blaschko pobírá od města měsíčně 36 000 Kč. Proč se zdržovat pravdou, když jde o to, očernit své konkurenty. A pana Blaschka se zřejmě opravdu bojí.

   

         Inu, je před volbami. Smlouva, která byla uzavřena v lednu a plně v souladu se zákonem, včetně jejího uveřejnění, vadí až teď, když se pan Blaschko rozhodl ucházet o vstup do veřejného života našeho města.

   

         Ve Vimperku kandiduje devět uskupení, což je 146 osob, které se zajímají o komunální politiku. Asi každé hnutí či politické uskupení bude veřejnosti představovat svůj program, co by chtěli jeho kandidáti změnit, co by chtěli ve městě udělat. Jistě zazní i kritika, v řadě případů nepochybně oprávněná, ale jeden společný jmenovatel by všechny takové projevy mít měly. Nelhat. A nepřekrucovat.

   

        Rádi bychom totiž svůj čas a energii věnovali spíše konstruktivnějším činnostem, než je uvádění demagogie jako v tomto případě na pravou míru.

   

   

  Jaroslava Martanová 

   

   


   

  Sdílet