Šumava |  Sušice |  Čkyně |  Prachatice |  Kvildsko |  Vimperk |  Volary Webkamery:  Šumava |  HumlNET |  ČHMÚ Počasí |  Ubytování Šumava Vyhledávání

Důležité kontakty

Informace o využívání

 • Nezaměstnanost je rekordně nízká a stále klesá


  Nezaměstnanost je na rekordně nízké úrovni, současně roste počet volných míst. Je problém najít kvalitní zaměstnance.

   

  Česká republika si vrámci Evropské unie udržuje velmi dobrou kondici trhu práce. Podobně jako v předchozích letech i vroce 2018 rostla v Česku zaměstnanost a klesala nezaměstnanost.

  Příznivá ekonomická situace podpořená zvyšující se efektivitou činnosti Úřadu práce České republiky se projevila  i v poklesu nezaměstnanosti znevýhodněných osob. Jedná se zejména o osoby se zdravotním postižením, osoby s nízkou kvalifikací, starší osoby a osoby s dalšími sociálními hendikepy. Výskyt těchto skupin mezi uchazeči o zaměstnání meziročně poklesl nejen v absolutní hodnotě, ale rovněž se podařilo snížit jejich podíl na celkové nezaměstnanosti.

  Velmi dobře si Česká republika stojí i v mezinárodním srovnání a výraznou měrou přispívá k plnění závazků Strategie Evropa 2020. Jejím obecným cílem je zvýšit k roku 2020 míru zaměstnanosti osob ve věku 20 64 let na 75 %. VČesku byla tato hodnota překonána již v minulých letech a v roce 2018 dosáhla 79,9 %. Překonány byly ale  i další dílčí cíle, v případě zaměstnanosti žen o 7,2 procentních bodů, v případě zaměstnanosti starších osob dokonce o 10,1 procentních bodů. Zároveň roste počet hlášených volných pracovních míst. Zaměstnavatelé jich v roce 2018 oznámili ÚP ČR 285,5 tisíce, tedy o 107,3 tisíce více než vroce 2017. Tato skutečnost se začíná projevovat zpomalením růstu zaměstnanosti a snížením dynamiky poklesu nezaměstnanosti. MPSV očekává, že tento trend bude pokračovat i vroce 2019 a bude proto realizovat opatření směrem k vyšší aktivizaci osob, které doposud stojí mimo trh práce a setrvávají v ekonomické neaktivitě.

  --------------

  Ruku v ruce s tím jdou ale i problémy  v podobě neustále se zvyšujícího tlaku na mzdy a nedostatku pracovníků, jak kvalifikovaných, tak nekvalifikovaných. Nízká nezaměstnanost je brzdou růstu ekonomiky, chybějící kvalitní pracovní síla je překážkou především pro domácí výrobce. Trvalé zvyšování rozdílu mezi nabídkou a poptávkou po práci ukazuje na zpomalování růstu ekonomiky, které se v budoucnu může výrazně promítnout do zvyšování nezaměstnanosti.

   

  Porovnání statistických údajů míry nezaměstnanosti na Klatovsku:

  duben 2015: míra nezaměstnanosti: 4,8 %, počet volných pracovních míst:    988

  duben 2016: míra nezaměstnanosti: 3,9 %, počet volných pracovních míst: 1 287

  duben 2017: míra nezaměstnanosti: 2,6 %, počet volných praocncích míst: 1 530

  duben 2018: míra nezaměstnanosti: 2,0 %, počet volných pracovních míst: 1 880

  duben 2019: míra nezaměstnanosti: 1,8 %, počet volných pracovních míst: 2 457.

   

   

  - tz mpsv, red-

  Sdílet